Carbon Clinic Bratislava – Vodíková dekarbonizácia vozidiel

Carbon Clinic Bratislava – Vodíková dekarbonizácia vozidiel

Nakoľko sme mali možnosť v minulosti otestovať v rámci rubriky auto chemickú dekarbonizáciu pomocou chémie BG, rozhodli sme sa otestovať a vyskúšať na dvoch firemných vozidlách aj vodíkovú dekarbonizáciu. V prvom rade chceme dať na pravú mieru, aký je rozdiel medzi chemickou a vodíkovou. Chemická je troška agresívnejšia, komplexná dekarbonizácia.

Vodíková je bezpečná, ekologická, rýchla a dostatočne účinná dekarbonizácia. Je teda vždy na klientovi, pre akú možnosť sa rozhodne. V niečom sa nám páčila viac chemická a v inom naopak vodíková. Váhy sú teda takmer narovnako.

Skúsme sa pozrieť na to, čo to vlastne je. Spaľovací motor a jeho súčasti zanesené uhlíkovými usadeninami spôsobujú nižšiu efektivitu motora, čím dochádza k zvýšeniu spotreby paliva, rýchlejšiemu opotrebovaniu motora a jeho častí, ako aj k zvýšenej produkcií emisí CO2 a NOx.

Prejavuje sa to taktiež vyššou dymivosťou vozidla z výfuku ako aj nižšou dynamikou vozidla.

Vodíková dekarbonizácia motora bezpečnou technológiou využívajúcou vodík odstraňuje uhlíkové usadeniny z motora a jeho súčastí, ako napríklad vstrekovacie trysky, ventily, EGR ventil, turbo a katalyzátor. Vodíkovou dekarbonizáciou motora sa predlžuje životnosť DPF filtra, jednotlivých dielov a taktiež zefektívňuje chod samotného motora.

Tým dochádza k zníženiu spotreby paliva o približne do 10%, zníženiu hlučnosti motora a najmä zníženie produkovaných emisií.

Testovali sme jedno vozidlo, ktoré má približne 700 000 km. a druhé 59 000 km. Na vozidle, kde je nájazd vysoký sme pociťovali zmeny okamžite. Hladší a tichší chod vozidla, čiastočné odstránenie kolísania otáčok a nepravidelného chodu motora. Záleží vždy aj na tom, či sa jedná o prvého majiteľa vozidla, alebo či sa auto zakúpilo už ako jazdené.

Ak máte auto od novoty a olej meníte v intervaloch okolo 10 000km, používate aditiváciu a kvalitné palivo, budete na tom ako v nami testovanom vozidle s nájazdom 59 000km, kde sa účinky prejavili iba minimálne, pretože v motore boli iba mierne karbónové usadeniny.

S vodíkovým čistením sme veľmi spokojní a určite odporúčame. Cenovo to nie je nič nezvládnuteľné (rozprávame sa o cene v rozmedzí 80-120 euro). Jednoznačne pred emisnou kontrolou, so starším vozidlo, začatím problémov (vstrekovače, turbo, dpf, egr) odporúčame.

Povedzme si niečo o priebehu čistenia:

Pri procese čistenia vodíkovou dekarbonizáciou sa pripája za vzduchový filter hadička, ktorá vháňa vodíkový plyn do spaľovacej časti motora, kde reakciou vodíka, kyslíka a paliva sa mierne zvýši teplota a karbónové usadeniny začnú sublimovať – odparovať sa, teda chemická reakcia spôsobí prechod pevných častíc karbónu na plyn.

Pri tomto procese dekarbonizácie dochádza v závislosti od typu motora (benzín, nafta) k čisteniu dielov ako sú ventily, vstrekovacie trysky, turbo, egr ventil, katalyzátor a výrazne sa predlžuje životnosť filtra pevných častíc ak je ním vozidlo vybavené. V závislosti od objemu motora trvá proces vodíkovej dekarbonizácie približne 80 minút.

Vozidlo pri tomto procese beží na voľnobežných otáčkach, pričom každých 20 minút sa otáčky zvýšia približne na 2500rmp na 2-3 minúty. Veľmi podstatné je po tomto procese ešte pojazdiť na vozidle 20-30km, pričom optimálny výsledok sa dostaví približne po najazdení 150-200km. Vodíková dekarbonizácia sa odporúča už od nájazdu 30000km pre udržanie motora v optimálnej kondícii.

Tento proces odporúčame opakovať každých 30 – 40000km v závislosti od premávky v akej vozidlo jazdí.

Emisná kontrola pred čistením (4,1400) a po čistení (0,6000)

  1. Ako sa zrodil nápad na otvorenie Carbon Clinic v Bratislave ?

Kedže mám rád autá a hlavne tie svoje, tak som sa im vždy snažil dopriať tu najlepšiu údržbu. Nie nadarmo sa vraví, „to čo autu dáte, to vám auto vráti“ v podobe množstva kilometrov prejdených s radosťou.

Avšak, je tu jedna známa vec, že kvalitu paliva či už nafty, alebo benzínu ako bežný užívateľ neovplyvníte a efektivita spaľovania nie je v žiadnom vozidle dokonalá čoho následkom je tvorba karbónových usadenín v spaľovacej časti motora. S mojím autom sa začali drobné problémy s chodom motora, ktoré sa prejavovali čím ďalej tým viac vibráciami pri rozbiehaní. Bežný užívateľ by si to možno ani nevšimol, avšak ako správny autičkár, ktorý rieši každý detail mi to nedalo.

Kedže sledujem trendy v automobilovom priemysle, dopočul som sa, že jednou z príčin mojich problémov môže byť práve zakarbonizovanie motora, pričom jedným z najjednoduchších a finančne najdostupnejších riešení na tento problém ponúkala práve vodíková dekarbonizácia.

Netrvalo dlho a išiel som mimo Bratislavy otestovať čo to teda s autom spraví. Kedže výsledok bol okamžitý a spokojnosť veľká rozhodol som sa zakúpiť si vlastný stroj najskôr len pre súkromne účely (kamaráti, rodina). Popri tom všetkom som sledoval aj trh a videl, že postupne sa vodíkova dekarbonizácia dostáva do povedomia ľudí čím ďalej tým viac.

Z tohto dôvodu som sa rozhodol aj ja posunúť tento produkt širšej verejnosti a otvorili sme Carbon-clinic s.r.o. v Bratislave.

2. Stroj, ktorý využívate je ? (Popis vyrobca, informacie)

Greenmotor HPS 12V Easy, Napájanie: 12 V (z autobatérie), Nádrž: 37 l demineralizovanej vody (30 l elektrolyt), Elektrolyzér s viacnásobnou doskou z nerezu INOX 316L.

3. Nakoľko sa stroj na čistenie pripája na autobatériu a nie do zásuvky, je jeho schopnosť čistiť dostatočná ? Ako to vlastne je a funguje ?

S touto otázkou som sa zaoberal pri výbere stroja aj ja. Nakoľko názory sú rôzne a každý samozrejme propaguje svoj vlastný produkt, snažil som sa pochopiť celú podstatu bázy produkcie samotného vodíka, a čo všetko má na jeho efektívnu produkciu vplyv. Nakoľko sa ako firma výhradne orientujeme na vozidlá do 3.5t, tak po prieskume trhu a vlastnej skúsenosti sa mi najviac zapáčil práve stroj, ktorý sa napája na 12V batériu automobilu, či už z hľadiska jeho mobility alebo samotnej údržby.

Názory sa líšia a niekto by mohol povedať, že stroj napájaný na 12V batériu vozidla nie je dostatočný pre vozidlá s vyšším objemom motora, avšak podstata celého procesu spočíva inde a to práve v efektivite elektrolýzy – teda produkcii vodíka. Práve preto som sa po podrobnom prieskume trhu a vysvetlení rozhodol pre stroj HPS 12V Easy, ktorý sa teda napája na batériu. Je schopný brať napätie v rozmedzí od 30A do 100A v závislosti od motora a elektriky vozidla (je možné zvýšiť napätie na viac Ampérov, tým že sa pridá viac Hydroxydu Sodného-NaOH), avšak pre produkciu vodíka je to zbytočné.

V stroji HPS 12V Easy je 1.4V na každej elektróde, čo predstavuje optimálne napätie pre elektrolyzér na produkciu vodíka. V prípade vysokého napätia dochádza k zvýšenému zohriatiu elektrolytu a elektrolýza nemusí byt efektívna. V stroji HPS 12V Easy je objem elektrolytu 30L, pričom elektrolyt pozostáva z demineralizovanej vody a katalyzátora (hydroxid sodný NaOH). Takýto objem elektrolytu majú aj obdobné stroje napajané práve na 230V, ale samozrejme nie všetky.

Výhodou stroja HPS 12V Easy je, že katalyzátor zostáva pri elektrolýze nezmenený, tým pádom je stroj efektívny bez potreby primiešania elektrolytu pred každou dekarbonizáciou vozidla. Materiál nádrži musí odolávať reakciám a stroj HPS 12V Easy je vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele INOX 316L. Ďalším doležitým faktorom pri procese produkcii vodíka sú aj samotné elektródy.

Mágia elektrolýzy sa odohráva na rozhraní elektród a elektrolytu. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitá práve veľkosť plôch eletród, kde vzniká objem vodíka. Elektródy v stroji HPS 12V Easy majú veľkosť plochy 21x21cm, čo len ťažko nájdete pri obdobných strojoch. Samotné elektródy by mali byt vyrobené z materiálov, ktoré chemicky nereagujú s elektrolytom a s vyrábaným plynom.

Najlepšie používaným komerčným materiálom je už spomínaná nerezová oceľ, konkrétne INOX 316L a z tohto dôvodu som sa aj ja rozhodol práve pre tento zázračný stroj od spoločnosti Greenmotor.

Web : CARBONCLINIC 

ZAUJÍMAVOSTI